มหาบาลีวิชชาลัย

มหาบาลีวิชชาลัย ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย

หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค เกี่ยวกับเรา About us
ค้นหาจาก >>
ฤา
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 14 รายการ
SELECT * FROM monk WHERE activated=1 AND md5(mprovince) = 'fae19908eb9db91029359ce0ad85b30f' ORDER BY update_date DESC, id DESC LIMIT 0, 45
พระมหาวิทยา ธมฺมเตโช
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
สามเณรทิวา ธรรมจารย์
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส
ป.ธ.9 วัดบูรพาพิทยาราม
จันทบุรี
พระมหาอมรเทพ วรธมฺโม
ป.ธ.9 วัดทับไทร
จันทบุรี
พระมหาธวัชชัย จารุวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสังวรณ์ กนฺตสีโล
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวณฺโณ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหามานพ เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาวิชัย ฐานจิตฺโต
ป.ธ.9 วัดสวนมะม่วง
จันทบุรี
พระมหาธงชัย ธมฺมธโร
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
นายสมบูรณ์ ผ่อนตาม
บ.ศ.9 วัดมะทาย
จันทบุรี
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
ป.ธ.9 วัดใหม่
จันทบุรี
พระมหาสมควร สิริปญฺโญ
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
พระมหาสัญชัย สันตจิตโต
ป.ธ.9 วัดสุทธิวารี
จันทบุรี
ทั้งหมด 14 รายการ 1 / 1
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: บุรีรัมย์
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน (17 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระมหาสมพร เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2567
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464
กรณีส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงใหม่แล้ว แต่ข้อมูลไม่มีการ update ใน 3 วัน กรุณาแจ้งชื่อ ฉายา นามสกุล และเบอร์โทรไปที่ไลน์ ไอดี mahapali