มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
นายกฤติ เตรียมพยุง
ป.ธ.9 วัดศรีโสดา
เชียงใหม่
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: พระมหากฤติ
ฉายา: กิตฺติธารี
นามสกุล: เตรียมพยุง
นามสกุลปัจจุบัน: กิตติธารยังกูร
วัน/เดือน/ปี เกิด: 13 ตุลาคม 2523
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2549
เลขที่ประกาศนียบัตร: --
สถานะขณะสอบได้: พระภิกษุ
พรรษาขณะสอบได้: ุ6 พรรษา
อายุขณะสอบได้: 26 ปี
สำนักเรียนขณะสอบได้: วัดศรีโสดา
จังหวัด: เชียงใหม่
สถานภาพปัจจุบัน: ลาสิกขา เมื่อวันที่ :  
สาเหตุ
:
ภูมิลำเนา
เลขที่: 145
บ้าน: สิบสองพัฒนา
หมู่ที่: ึ7
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ผาช้างน้อย
อำเภอ/เขต: ปง
จังหวัด: พะเยา
รหัสไปรษณีย์: 56140
สถานที่พำนัก
ชื่อสถานที่: วัดศรีโสดา
บ้าน: บ้านแม่แดด
เลขที่: 80
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: แม่แดด
อำเภอ/เขต: กัลยาณิวัฒนา
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์: 58130
โทรศัพท์: 0900537246
เว็บไซต์:
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์: yeemxyooj@hotmail.com
Line ID: ครูกฤติ
ประวัติส่วนตัว
ชีวิตขณะครองสมณเพศ

-สอนบาลีที่สำนักศาสนศึกษาวัดศรีโสดา เชียงใหม่

-เป็นบัณฑิตอาสา ของวิทยาลัยศาสนศึกษา สอนบาลีปริยัติธรรมสายสามัญ ที่วัดเมืองรามฯ เวียงสา จ.น่าน

 

สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
ผลงานสำคัญ และโดดเด่น
ผลงานทั่วไป
ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส

-สอนบาลีวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

-สอนบาลีวัดสวนดอก เชียงใหม่

-สอนบาลีปริยัติธรรมสายสามัญ ที่บาลีสาธิต วัดสวนดอก เชียงใหม่

-สอนบาลีชั้น ปธ.๕, ๗ ที่โรงเรียนบาลีส่วนกลาง คณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน)

ตำแหน่งและผลงาน ในชีวิตฆราวาส

ครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

กาลที่สุดของชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านนี้
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วีดีโอเพิ่มเติม
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย: กฤติ
อีเมล์: yeemxyooj@hotmail.com
วันที่เสนอปรับปรุง:18 มีนาคม 2560
วันที่อัพเดทข้อมูล:20 มีนาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย: ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:11 พฤษภาคม 2558
เปิดดู: 573
ต้องการเสนอปรับปรุงข้อมูล: เสนอปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464