มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหามินท์ ธีริสฺสโร
ป.ธ.9 วัดหัวลำโพง
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: พระมหามินท์
ฉายา: ธีริสฺสโร
นามสกุล: อดุลย์รัฐธาดา
วัน/เดือน/ปี เกิด: 4 มิถุนายน 2529
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2558
เลขที่ประกาศนียบัตร: 13/2558
สถานะขณะสอบได้: พระภิกษุ
พรรษาขณะสอบได้: 7 พรรษา
อายุขณะสอบได้: 28 ปี
สำนักเรียนขณะสอบได้: วัดหัวลำโพง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
สถานภาพปัจจุบัน: พระภิกษุ
ภูมิลำเนา
เลขที่: 219
บ้าน: ศรีมูลเรือง
หมู่ที่: 7
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: บ้านหนุน
อำเภอ/เขต: สอง
จังหวัด: แพร่
รหัสไปรษณีย์: 54120
สถานที่พำนัก
ชื่อสถานที่: วัดหัวลำโพง
บ้าน:
เลขที่: 728
ซอย:
ถนน: พระรามสี่
ตำบล/แขวง: สี่พระยา
อำเภอ/เขต: บางรัก
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์: 10500
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ประวัติส่วนตัว
ชีวิตขณะครองสมณเพศ
สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
ผลงานสำคัญ และโดดเด่น
ผลงานทั่วไป
ผลงานด้านวิชาการ

1.หนังสือพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย พระมหามินท์ ธีริสฺสโร ป.ธ.๙

ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส
ตำแหน่งและผลงาน ในชีวิตฆราวาส
กาลที่สุดของชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านนี้
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วีดีโอเพิ่มเติม
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย: พระมหามินท์ ธีริสฺสโร
อีเมล์: mahamint_2529@hotmail.com
วันที่เสนอปรับปรุง:16 เมษายน 2560
วันที่อัพเดทข้อมูล:18 เมษายน 2560
เพิ่มข้อมูลโดย: ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:9 พฤษภาคม 2558
เปิดดู: 1535
ต้องการเสนอปรับปรุงข้อมูล: เสนอปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464