มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส
ป.ธ.9 วัดบูรพาพิทยาราม
จันทบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: พระมหาโกรศชนรรทน์
ฉายา: สุเมธโส
นามสกุล: แสงวิรัญ
วัน/เดือน/ปี เกิด: 5 กันยายน 2524
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2560
เลขที่ประกาศนียบัตร: --
สถานะขณะสอบได้: พระภิกษุ
พรรษาขณะสอบได้: 15 พรรษา
อายุขณะสอบได้: 35 ปี
สำนักเรียนขณะสอบได้: วัดบูรพาพิทยาราม
จังหวัด: จันทบุรี
สถานภาพปัจจุบัน: พระภิกษุ
ภูมิลำเนา
เลขที่: 110
บ้าน: ท่าใหม่
หมู่ที่: 5
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: ปะตง
อำเภอ/เขต: สอยดาว
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22180
สถานที่พำนัก
ชื่อสถานที่: วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง)
บ้าน:
เลขที่: 1
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: เขาวัว
อำเภอ/เขต: ท่าใหม่
จังหวัด: จันทบุรี
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์: 22120
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์: 0895011369
โทรสาร:
อีเมล์: kotomline@gmail.com
Facebook:
Line ID: korod154
ประวัติส่วนตัว

ป.6 โรงเรียนโฆวินฑะ

ชีวิตขณะครองสมณเพศ
สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
ผลงานสำคัญ และโดดเด่น
ผลงานทั่วไป

ครูบาลีบ้านๆ

ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส
ตำแหน่งและผลงาน ในชีวิตฆราวาส
กาลที่สุดของชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านนี้
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วีดีโอเพิ่มเติม
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย: พระมหาโกรศชนรรทน์
วันที่เสนอปรับปรุง:28 ธันวาคม 2560
วันที่อัพเดทข้อมูล:2 มกราคม 2561
เพิ่มข้อมูลโดย: ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:18 มีนาคม 2560
เปิดดู: 274
ต้องการเสนอปรับปรุงข้อมูล: เสนอปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464