มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
นายบุญสืบ อินสาร
ป.ธ.9 วัดทองนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: นายบุญสืบ
ฉายา: นิรุตฺติเมธี
นามสกุล: อินสาร
วัน/เดือน/ปี เกิด: 5 มีนาคม 2501
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2525
เลขที่ประกาศนียบัตร: --
สถานะขณะสอบได้: พระภิกษุ
พรรษาขณะสอบได้: 2 พรรษา
อายุขณะสอบได้: 24 ปี
สำนักเรียนขณะสอบได้: วัดทองนพคุณ
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
สถานภาพปัจจุบัน: มรณภาพ/ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2559 
สาเหตุ
: ติดเชื้อในกระแสโลหิต
ภูมิลำเนา
เลขที่: 32
บ้าน: บ้านศาลาวาส
หมู่ที่: 4
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: หงาว
อำเภอ/เขต: เทิง
จังหวัด: เชียงราย
รหัสไปรษณีย์: 57160
สถานที่พำนัก
ชื่อสถานที่:
บ้าน:
เลขที่:
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
เว็บไซต์:
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ประวัติส่วนตัว
ชีวิตขณะครองสมณเพศ

2519 เป็นครูสอนชั้นบาลีไวยากรณ์ สำเรียนวัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

2523-2523 เป็นครูสอนชั้น ป.ธ.4 สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

2525 เป็นครูสอนชั้น ป.ธ.3-6  สำเรียนวัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร

2526 เป็นครูสอนชั้น ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ

2527-2533 2526 เป็นครูสอนชั้นบาลีไวยากรณ์ - ป.ธ.5 สำนักเรียนวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

2523 เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม-บาลี

สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
ผลงานสำคัญ และโดดเด่น
ผลงานทั่วไป
ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส
ตำแหน่งและผลงาน ในชีวิตฆราวาส

ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

กาลที่สุดของชีวิต

เสียชีวิต 16 สิงหาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านนี้
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วีดีโอเพิ่มเติม
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย: MonKeydOnG
วันที่เสนอปรับปรุง:8 กันยายน 2559
วันที่อัพเดทข้อมูล:9 มีนาคม 2560
เพิ่มข้อมูลโดย: ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:27 กรกฎาคม 2558
เปิดดู: 2319
ต้องการเสนอปรับปรุงข้อมูล: เสนอปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464