มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
สามเณรธวัช ทะเพชร
ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: สามเณรธวัช
ฉายา:
นามสกุล: ทะเพชร
วัน/เดือน/ปี เกิด: 15 มีนาคม 2515
ข้อมูลการสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปีที่สอบ ป.ธ.9 ได้: ปี พ.ศ. 2537
เลขที่ประกาศนียบัตร: --
สถานะขณะสอบได้: สามเณร
พรรษาขณะสอบได้: พรรษา
อายุขณะสอบได้: 21 ปี
สำนักเรียนขณะสอบได้: วัดสร้อยทอง
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
สถานภาพปัจจุบัน: พระภิกษุ
ภูมิลำเนา
เลขที่: 66/3
บ้าน: หนองผือ
หมู่ที่: 10
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: หนองไผ่
อำเภอ/เขต: ชุมแพ
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40120
สถานที่พำนัก
ชื่อสถานที่:
บ้าน: หนองไผ่
เลขที่: 607/3
ซอย: -
ถนน: -
ตำบล/แขวง: ศิลา
อำเภอ/เขต: เมือง
จังหวัด: ขอนแก่น
ประเทศ:
รหัสไปรษณีย์: 400000
โทรศัพท์: 086-8301477
เว็บไซต์:
ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์: 086-8301477
โทรสาร: -
อีเมล์: thawush@gmail.com
Facebook:
Line ID:
ประวัติส่วนตัว
ชีวิตขณะครองสมณเพศ
สมณศักดิ์ขณะครองสมณเพศ
ผลงานสำคัญ และโดดเด่น
ผลงานทั่วไป
ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานด้านการปฏิบัติธรรม
ผลงานด้านการบริหาร
ผลงานด้านการพัฒนาสังคม
ผลงานด้านวิสัยทัศน์
ผลงานด้านการสร้างสรรค์
ผลงานระดับนานาชาติ
ชีวิตในฆราวาส
ตำแหน่งและผลงาน ในชีวิตฆราวาส
กาลที่สุดของชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านนี้
รูปภาพเพิ่มเติม
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
วีดีโอเพิ่มเติม
ลิงค์อื่นๆ เพิ่มเติม
ผู้เสนอปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลโดย: ธวัช ทะเพชร
วันที่เสนอปรับปรุง:27 เมษายน 2559
วันที่อัพเดทข้อมูล:12 พฤษภาคม 2559
เพิ่มข้อมูลโดย: ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
เพิ่มข้อมูลเมื่อ:20 พฤษภาคม 2558
เปิดดู: 342
ต้องการเสนอปรับปรุงข้อมูล: เสนอปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464