มหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
หน้าแรก ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค ประเทศไทย โดยมหาบาลีวิชชาลัย
ทำเนียบประโยค 9
เกี่ยวกับเรา ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
คณะทำงาน ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ติดต่อ ทำเนียบเปรียญธรรม 9 ประโยค
ค้นหาจาก >>
ฤา
คำที่ค้นหา: - ค้นหาจาก : จังหวัด พบข้อมูลทั้งหมด: 97 รายการ
พระมหาธานนท์ เวคชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหานรพล พลญฺชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาอาคม สนฺติชโย
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาธนา เตชธมฺโม
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ
ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
พระมหาทวิช ธีรชาโต
ป.ธ.9 วัดเขียนเขต
ปทุมธานี
ทั้งหมด 97 รายการ 3 / 3
ข้อมูลจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั้งหมด
วัดที่สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: วัดพระธรรมกาย | จังหวัดที่มีผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
จังหวัดภูมิลำเนาที่มีผู้สอบเปรียญธรรม 9 มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร
เปรียญธรรม 9 อายุน้อยที่สุด: สามเณรสา (18 ปี) | เปรียญธรรม 9 อายุมากที่สุด: พระสมพร ป.  เหมาภากร (ยโสธโร) (66 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประเทศไทย
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 09 9246 8986, 0 2472 8147, 08 9660 1464